O projektu

EU CBC IP - Projekat prekogranične saradnje za promociju investicija

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je u partnerstvu sa Opštinom Gradište u julu 2012. godine otpočela implementaciju Projekta prekogranične saradnje za promociju investicija (EU CBC IP). Ukupna vrednost projekta sa obe strane granice je 594.608,31 evra od čega Evropska unija finansira 505.417,06 evra.

Projekat u trajanju od dve godine se sprovodi u saradnji sa Uredom za međunarodnu saradnju (TINTL), opštinama iz Republike Hrvatske (Opština Gradište, Opština Lovas, Grad Ilok) i opštinama iz Republike Srbije (Opština Odžaci, Opština Kula).

Opšti cilj projekta je da se poboljša konkurentnost i osigura održivi ekonomski rast pograničnog regiona. Projekat će podstaći stvaranje povoljnog ambijenta za investicije i promociju saradnje između hrvatskih i srpskih preduzeća i opština u pograničnom području. Detaljnije